TẠP PHẨM

túi rác, nước uống, găng tay, trà, cafe, lau kính, ...

45.000₫

Túi rác 10Kg

45.000₫

Túi rác 5Kg

45.000₫

Túi rác 20kg

45.000₫

Túi rác 30kg

45.000₫

Túi rác 3kg

30.000₫

Túi rác cuộn