Sử dụng giấy có độ trắng cao - Lợi bất cập hại

Bởi Orion Data Convert (17/03/2016)

Người tiêu dùng chuộng giấy có độ trắng cao, nhà sản xuất đành “đâm lao” tẩy trắng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đằng sau những trang giấy trắng hàng ngày, kéo theo cả một hệ lụy về môi trường, về sức khỏe cộng đồng.

“Sử dụng giấy độ trắng thấp để bảo vệ sức khỏe và môi trường”

Nhóm khoa học thuộc NXB Giáo dục Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu trên 102 học sinh, kết quả cho thấy, khi học sinh đọc những dòng chữ chi chít trên trang giấy trắng, nhất là đọc hết trang giấy này sang trang giấy kia thì mắt các em sẽ bị lóa, mệt mỏi, và lâu ngày dễ sinh cận thị.

Bởi vậy, nhóm nghiên cứu khuyến cáo, khi sản xuất sách giáo khoa, vở viết cho học sinh, nên chuyển từ giấy có độ trắng cao (trắng tinh) sang giấy có độ trắng thấp (hơi ngả vàng) để tránh gây hại cho thị lực.

Bên cạnh đó, để giấy có độ trắng cao, nhà sản xuất phải sử dụng hóa chất để tẩy. Những chất này không chỉ gây hại cho sức khỏe người dùng mà chất thải từ quy trình tẩy trắng còn là kẻ thù của môi trường.

- Nguồn ST -