Phiếu xuất kho to 3 liên 100 tờ

28.000₫

Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 3 liên khổ A4, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra khỏi kho. Chất lượng: mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe Quy cách: 3 liên trắng - hồng - xanh lá.

Thông tin thêm