Phiếu xuất kho nhỏ 3 liên

18.000₫

Chất liệu: được làm bằng giấy. Công dụng: dùng để theo dõi các sản phẩm được xuất ra khỏi kho. Phiếu có 3 liên: liên trắng và liên hồng và liên xanh. Thiết kế đơn giản giúp nắm bắt thông tin dễ dàng

Thông tin thêm