Phiếu xuất kho nhỏ 2 liên

18.000₫

Chất liệu: được làm bằng giấy. Công dụng: dùng để theo dõi để xuất các sản phẩm ra khỏi kho. Phiếu có 2 liên: liên trắng và liên hồng. Thiết kế đơn giản giúp bạn nắm bắt thông tin dễ dàng.

Thông tin thêm