Phiếu nhập kho to

4.000₫

Phiếu nhập kho to được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi chú và lưu đầy đủ thông tin trong việc quản lý nhập hàng hóa vào kho.Khổ A4. Đóng gói: 10 cuốn/block.

Thông tin thêm