Phiếu chi 2 liên 50 tờ

18.000₫

Đặc điểm: là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Chất lượng: mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe. Quy cách: 2 liên trắng - hồng, khổ 13x19cm, 5 quyển/1 lốc.

Thông tin thêm