HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ BẢNG TỪ TRẮNG XÓA KHÔNG SẠCH

Bởi Orion Data Convert (17/03/2016)

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ BẢNG TỪ TRẮNG XÓA KHÔNG SẠCH

Bạn thắc mắc, vì sao mới mua bảng từ trắng về, khi sử dụng mà xóa mãi bảng không sạch??? Xem clip dưới đây để biết mình làm đúng hay chưa.

Hãy kiểm tra xem, trên mặt bảng từ trắng còn lớp nilong nào nữa không? Vì thường nhà sản xuất để bảo vệ mặt bảng, họ sẽ dán lên mặt bảng một lớp nilong bám sát bề mặt.

Nếu bạn chưa bóc lớp nilong đó, hãy dùng vật nhọn và cắt nhẹ theo viền cạnh bảng để dễ dàng bóc tách.

Sauk hi bóc hết lớp nilong ra, trước khi sử dụng, bạn nên sử dụng dung dịch vệ sinh bảng chuyên dụng cho mặt bảng để khi bạn viết bút dạ lên mặt bảng, việc vệ sinh sẽ trẻ nên vô cùng dễ dàng.