GIẤY NHẮN, IN ẢNH, BÌA, TOMY, GIẤY THAN

Giấy note các cỡ, giấy in ảnh, giấy than...

20.000₫ 14.000.000₫

Bìa BB A3 xanh biển

50.000₫

Bìa Duplex A4

170.000₫

Bìa Mika A3 Dày

150.000₫

Bìa Mika A3 trung

95.000₫

Bìa Mika A4 dày

115.000₫

Bìa mika A4 mờ

75.000₫

Bìa Mika A4 Trung

45.000₫

Film fax 54E