Giấy in cuộn A2 ĐL 80 -100m

165.000₫

Xuất xứ: Indonesia

Khổ giấy A2 420mm x 594mm, định lượng 80, chất lượng ổn định

Độ trắng cao, bột trắng mịn, phù hợp với các bản in xây dựng, kiến trúc

Thông tin thêm