BÚT DẠ DẦU, VIẾT BẢNG

bút viết bảng fooc, bút dạ dầu ko xóa được, bút ghi đĩa